Zavřít verzi pro tisk

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Ústav fyziky

 

Vás zve na 4. mezinárodní konferenci

 

NOVÉ TRENDY VE FYZICE 2012

NEW TRENDS IN PHYSICS 2012

 

BRNO

11. – 12. října 2012

 

Záštitu nad konferencí laskavě převzala

Prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc., děkanka FEKT VUT v Brně