FEKT VUT v Brně
Anonymní uživatel
Hlavní stránka
Výbory
Program
Abstrakty
Příspěvky
Prezentace
Ubytování
Fotoalbum
Kontakt
Neveřejná oblast

 

NTF 2012 English
NTF 2004 NTF 2001 UFYZ FEKT VUT
Programový výbor konference Verze pro tisk

Předseda

Předseda:

Prof. RNDr. Pavel Tománek, CSc., FEKT VUT v Brně

Členové:

Doc. RNDr. Milada Bartlová, CSc., FEKT VUT v Brně
Prof. RNDr. Peter Bury, CSc., EF ŽU v Žilině
Doc. Ing. Július Cirák, CSc., FEL STU Bratislava
RNDr. Pavel Dobis, CSc., FEKT VUT v Brně
Prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, CSc., UPOL Olomouc
Prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc., FAST VUT v Brně
Prof. Greet Langie, Ph.D., KU Leuven, Belgium
Doc. Ing. Dr. Josef Lazar, CSc., ÚPT AV ČR, v. v. i., Brno
Doc. Ing. Karel Liedermann, CSc., FEKT VUT v Brně
Doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc., FEI TU Košice
Prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc., HGF VŠB-TU Ostrava
Ing. Petr Sedlák, Ph.D., FEKT VUT v Brně
Prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc., FSI VUT v Brně
Doc. RNDr. Marian Štrunc, CSc., FEKT VUT v Brně
Prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc., FCH VUT v Brně

 

Webmaster